Konkurs na komiks – wyniki


KONKURS NA KOMIKS

 

 

„Spotkaniom z Duchem Miejsca, Zębem Czasu, Białym Krukiem i Łaskawą Muza”
towarzyszy ogólnopolski KONKURS NA KOMIKS dla dzieci i młodzieży,
prezentujący NIEZWYKŁE LOSY WYBRANEGO ZABYTKU.

 

 

 

 

WYNIKI KONKURSU w kategorii klasy I – IV 

I MIEJSCE

LAURA ŁUBA i GABRIELA RYŁKO

II MIEJSCE

KRYSTYNA TYSZCZYK i GABRYSIA ZIĘBA

III MIEJSCE

nie przyznano

WYNIKI KONKURSU w kategorii klasy V SP – III gimnazjum

I MIEJSCE

ANNA GARBIARZ i KATARZYNA MIESIARCZYK

II MIEJSCE

NORBERT DUDYK

III MIEJSCE ex aequo

KLAUDIA KUMUR oraz JADWIGA KWAŚNIAK i ZUZANNA NIEKICIUK

WYRÓŻNIENIA

ALEKSANDRA BOCHNIAK oraz OLIWIA SŁOWIK i SEWERYN SŁOWIK

Laureatom serdecznie gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.

Nagroda główna – weekend na zamku w Niedzicy – szczegóły ustalimy telefonicznie, proszę czekać na kontakt.

 

 

 ——————————- ZOBACZ GALERIĘ NAGRODZONYCH PRAC ——————————-


 

 

REGULAMIN KONKURSU NA KOMIKS O NIEZWYKŁYCH LOSACH WYBRANEGO ZABYTKU

 

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Krakowski
Ul. Starowiślna 29-30, 31-038 Kraków

CELE KONKURSU
– upowszechnienie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym
– zwiększenie zainteresowania i zaangażowania dzieci i młodzieży na rzecz dziedzictwa kultury, zwrócenie uwagi na jego wieloraki potencjał i wartość
– zbudowanie więzi regionalnych przez kształtowanie przywiązania do „Małej Ojczyzny”
– popularyzacja historii i promocja polskiego dziedzictwa kultury
– promowanie postaw obywatelskich poprzez ożywienie idei społecznego opiekuna zabytków
– „ożywienie” zabytków i lokalnego dziedzictwa, ukazanie zabytków jako świadków dziejów

UCZESTNICY
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów

TEMATYKA PRACY KONKURSOWEJ
Komiks przedstawiający losy wybranego zabytku

TECHNIKA WYKONANIA
Na konkurs można dostarczyć jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość o objętości od 1 do 2 stron w formacie pionowym A4 (210x 297 mm), na pojedynczych kartkach aby możnabyło zaprezentować je na wystawie.
Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Prace można wykonywać pojedynczo lub z zespołach do 3 osób.
Prace należy nadsyłać pocztą na adres:
Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Krakowski
Ul. Starowiślna 29-30, 31-038 Kraków
(z dopiskiem: KOMIKS)

Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą: tytuł komiksu, imię i nazwisko autora/ów, datę urodzenia, adres korespondencyjny, nazwę szkoły.
Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

NAGRODY
Spośród prac nadesłanych na konkurs zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – IV oraz V klasa podstawówki – III gimnazjum.

Kwalifikacji prac dokona Jury powołane przez organizatora.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej  www.duchmiejsca.plenerownia.com

Nagrodą za I miejsce jest weekend na zamku w Niedzicy wraz z opiekunem. Termin wyjazdu do uzgodnienia. Za drugie i trzecie miejsce przewidziano nagrody rzeczowe.
Prace nadesłane na konkurs będą prezentowane na wystawie, która odbędzie się w Krakowie. Będzie jej towarzyszył cyfrowy katalog.

 

niedzica_sztukanakolkach_plenerownia_shs_13  niedzica_sztukanakolkach_plenerownia_shs_21  niedzica_sztukanakolkach_plenerownia_shs_28

 

TERMINY NADSYŁANIA PRAC I WYNIKI KONKURSU
Nadsyłanie prac do 10.11.2014 – liczy się data dostarczenia prac do organizatora.
Wyniki: 17.11.2014

PRAWA ORGANIZATORÓW
Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora za nadzór nad przebiegiem konkursu:
Barbara Łepkowska 505-164-003 plener@plenerownia.com

 

Powodzenia!